MŠ Cvrčovice

Mimoškolní a kulturní akce plánujeme na celý rok.

V říjnu a květnu jezdíme společně s mateřskými školami Malešovice a Medlov do divadla Radost v Brně na krásná pohádková představení.

Na podzim společně s rodiči pouštíme draky, u táboráku opékáme špekáčky a připravujeme slavnost světel s lampiónovým průvodem.

V předvánočním období pořádáme prodejní výstavku knih, mikulášskou nadílku a vánoční posezení s rodiči.

 Po novém roce navštěvujeme zdejší kostel, kde si děti prohlédnou jesličky a zazpívají koledy.

V masopustním období rodiče připraví dětem masky na karneval, v březnu navštívíme místní knihovnu.

Na vítání občánků na obecním úřadu připravujeme s několika dětmi kulturní program, podle zájmu rodičů se účastníme předplavecké výchovy v krytém bazénu v Hustopečích. Nejvíce akcí plánujeme ke Dni dětí, a to společný výlet s rodiči, soutěže, táborák, přenocování v mateřské škole nebo výlet předškoláků na kolech po okolí. Tradiční a oblíbenou akcí je slavnostní rozloučení s předškolními dětmi, kde jim paní starostka předá šerpy, pamětní listy a dárky od obecního úřadu. K nám do mateřské školy 4 x ročně přijíždí loutkové divadlo z Hodonína, na které se děti vždy velmi těší.