MŠ Cvrčovice

Informace k náhradnímu provozu mateřské školy

 

 • provoz mateřské školy v náhradních prostorách odborného učiliště (naproti) bude zahájen 26. 3. 2018 (týden před velikonocemi)

      STRAVOVÁNÍ

 • strava se bude dovážet ze Základní školy Pohořelice
 • výše stravného: celodenní 39 Kč

                              polodenní 30 Kč

 • zálohu na stravné ve výši 900 Kč budou rodiče převádět přímo na účet ŠJ Pohořelice (číslo účtu a VS dodáme do konce března)
 • přeplatky stravného IX. – III. budou vráceny do konce dubna
 • školné IV. – VI. strhneme ze zůstatku měsíčních záloh
 • odhlašování a přihlašování stravy budou rodiče provádět sami den dopředu do 14 hod přímo vedoucí ŠJ Pohořelice paní Sedlákové na tel. čísle 519 424 262 nebo přes internet (dáme později vědět jakým způsobem ved. ŠJ je v současnosti v prac. neschopnosti)
 • pokud nebude dítě v případě absence včas odhlášeno, mohou si rodiče vyzvednout oběd v 11,30 hod mateřské škole do vlastních nádob
 • ŠJ Pohořelice bude ve dnech 30. 4. a 7. 5. 2018 mimo provoz (ředitelské volno) proto i v těchto dnech bude naše MŠ uzavřena.

 

 • aktuální informace pro rodiče budou zveřejňovány na nových www stránkách naší mateřské školy www.cvrcovicems.cz
 • provoz mateřské školy je nadále od 6.30 do 16 hod
 • v 8 hod se bude škola z bezpečnostních důvodů zamykat
 • o nepřítomnosti dítěte nás informujte na stávajícím tel. čísle 519 425 139
 • po dobu prázdnin bude mateřská škola uzavřena

 

 

AKCE ŠKOLY

 

b ř e z e n    návštěva knihovny
                      vítání jara – vynášení Moreny

                      návštěva velikonoční výstavy na odborném učilišti

 

d u b e n      plavání

                      návštěva hasičů Pohořelice

 

k v ě t e n   vítání občánků na OÚ

                     prodejní výstavka knih

                     plavání

                     koncert ZUŠ

č e r v e n  společný výlet s rodiči

                    plavání

                    oslava MDD / soutěže / ZŠ Loděnice

                    výlet na kolech po okolí

                    cesta za pokladem

                    přenocování v MŠ

                    návštěva 1. třídy ZŠ

                    fotografování dětí

                    slavnostní rozloučení s předškoláky

                    společný táborák s rodiči

Start do školy - Základní škola Loděnice pořádá pro předškoláky 1 x měsíčně program

Plavání - pro děti 5-ti a 6-tileté 10 lekcí v Plavecké škole - Centrum Hastrmánci Modřice