MŠ Cvrčovice

škola01

 

Naše mateřská škola je zatím jednotřídní, podle názoru rodičů rodinného typu. Nachází se uprostřed vesnice v budově bývalé fary, která prošla od nastěhování, v roce 1971, několika rekonstrukcemi. Poslední rekonstrukce proběhla  v roce 2018, kdy se z jednotřídní mateřské školy stala mateřská škola dvoutřídní. Druhá třída bude otevřena od září 2019. Mateřská škola má vlastní kuchyni, kde se dobře vaří. Školu obklopuje školní zahrada, která také prošla rekonstrukcí. Zahrada je dostatečně vybavena pro pobyt dětí venku i pohybové aktivity.

 

 

 

Každoročně v měsíci dubnu probíhá zápis do mateřské školy, kde jsou přijímány děti od tří do šesti let, a to nejen ze Cvrčovic, ale i z okolních obcí.

škola02

 

 

S dětmi pracujeme podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Nabízíme kvalitní standardní péči o všechny děti i nadstandardní aktivity (kulturní a sportovní akce pro rodiče i děti, předplavecké kurzy, výlety). Máme zpracovaný Školní vzdělávací program s názvem "Jen si děti všimněte, co je krásy na světě", kde provázíme děti světem přírody i světem lidí, učíme je pečovat o své zdraví i zdravé životní prostředí.

 

 

 

 

O děti se stará malý kolektiv čtyř pracovnic, které mají svou práci rády a dobře si rozumí. Veškeré naše úsilí směřujeme k tomu, aby u nás byly děti šťastné a maximálně spokojené.

škola03škola04škola05